TOONA BABA TOYS MANUFACTURING LIMITED

Việc thành lập chi nhánh của Toona Baba

Thời gian phát hành: 2020-12-21 16:05:52  Lượt truy cập: 18

Để cải thiện khả năng s ản xuất của Toona Baba ngon 399, chúng tôi đã thiết lập nhà máy chi nhánh tại Lạc quốc gia, thành phố Shankei, tháng Sáu 2020, giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tiết kiệm chi phí, cải tiến khả năng, v.v.  

Trước: Toona Baba huấn luyện đồ chơ...

Kế tiếp: Huấn luyện cho nhân viên mới...